СОБРАНО ЗА 2020 г. 18 489 578 Р
СОБРАНО ВСЕГО 319 196 507 Р